top of page
  • Skribentens bildUnni Karlsson

Historien bakom Läroplikt nu!


Förra året välkomnade jag och min man vårt första barn. Som för många nyblivna föräldrar var det en tid av så mycket glädje och oro. Min oro hade dock redan börjat tidigt under graviditeten. Jag visste att från och med födseln kommer en klocka att ha börjat räkna ner tills det är dags för vårt barn att börja skolan. Mina erfarenheter från skolan var inte bra och detta gjorde mig ännu mer orolig att vårt barn skulle få uppleva samma sak. Skolan har ju inte precis blivit bättre sedan jag gick ut grundskolan år 2010.


Vi började därför att leta efter lämpliga skolor, men det var inte lätt. Visst finns det en del bra skolor på sina håll, men på många av dem är kötiderna långa och även om man skriver upp sig samma dag som barnet föds är det ingen garanti för att få en plats. Det fanns även ett annat problem och det var att vi inte visste om vi kommer att bo i närheten av en bra skola när det väl är dags. Efter födseln satt vi där på sjukhuset och skrev upp vårt barn som bara var några timmar gammalt, på de skolor som vi hade hittat, men det kändes aldrig riktigt bra. Under månaderna som följde började jag inse att anledning att det inte ens kändes bra med några av de bäst rankade skolorna i Sverige var att det inte var någon garanti för att vårt barn skulle trivas där.


Frågorna i mitt huvud var många:

- Tänk om vårt barn har svårt med inlärning och behöver extra hjälp, kommer detta att finnas då?

- Tänk om vårt barn har lätt för att lära och behöver extra utmaningar, kommer detta att tillgodoses då?

- Tänk om vårt barn inte mår bra av skolmiljön, kommer behovet av en annan miljö att kunna uppfyllas då?

- Tänk om vårt barn inte är redo för skolan när det är dags, kommer vi kunna få hemundervisa då?

- Tänk om vårt barn blir mobbat, kommer vi att kunna ge trygghet då?

- Tänk om vårt barn har svårt att sitta still, kommer skolan kunna erbjuda den rörlighet som barnet behöver då?

- Tänk om vårt barn är extra intresserad av ett ämne, kommer läraren ha tid att fånga upp det då?


Redan från födseln förstod jag snabbt hur olika bebisar är. De passar verkligen inte in i en mall utan kan redan där ta olika steg olika snabbt och intressera sig för olika saker. Detta kommer sedan att fortsätta att bli alltmer påtagligt ju äldre barnet blir. Det gick då uppför mig att problemet var inte enbart enskilda skolor, utan det var ett systemfel som tittade mig i ögonen. Det fanns inte en tillräckligt stor variation av undervisningssätt och undervisningsmiljöer inom det svenska skolsystemet som tillgodoser alla barns olika behov då dessa inte ryms inom den fyrkantiga skolplikten. I nästan alla andra europeiska länder fanns de dock, utom Tyskland. Detta berodde på att de har läroplikt i stället för skolplikt, vilket gör att fokus ligger på vad man lär sig och inte var.


Trots en vardag som redan var rätt full som nybliven mamma, bestämde jag mig för att starta ett initiativ för att införa läroplikt i Sverige. Ribban är satt högt då det är mindre än sex år tills vårt barn börjar skolan, men jag känner samtidigt att något måste göras för vårt och andra barns skull. Vem vet ifall den vanliga skolan passar vårt barn? Kanske den gör det, kanske inte. Jag vill i alla fall ha alternativ när dagen är kommen för att vårt barn ska få fortsätta att njuta av alla de kunskaper som finns att lära sig i den här världen och att vi inte behöver se inlärningslågan slockna.


Unni Karlsson Mamma och initiativtagare till Läroplikt nu!

62 visningar0 kommentarer
bottom of page