top of page
  • Skribentens bildUnni Karlsson

Följa skolplikt eller skydda barns hälsaÄr det rättvist att en elev får en varning från skolan för frånvaro medan läkare utreder sjukdom?


Det började med yrsel som vi sökte vård för. På sjukhuset gjordes undersökningar av hörsel, syn och alla kroppens funktioner som inte visade något. Därefter blev det magnetröntgen som visade en vit fläck på hjärnan. Experter i Lund kopplades in för att ta reda på vad den vita fläcken kunde vara. Ryggmärgsprov och blodprover gjordes som visade normala värden.


Några veckor senare orsakade yrseln en plötslig olycka när barnet tappade balansen och knäskålen hoppade ur led. Ambulans kom och sövde barnet och vred tillbaka knät på rätt plats. Röntgen visade att det finns stor risk för att knät hoppar ur led igen och då behövs operation, men för att förhindra detta krävs sjukgymnastik. Hela situationen och det snabba händelseförloppet med ambulanspersonal i vardagsrummet och barn med kritvitt ansikte skrämde mig att det kan hända igen. Det fick mig att tänka att det är viktigt att ta det försiktigt till styrkan i knäet har byggts upp och balansen är mer under kontroll.


Läkaren hade sagt att vi skulle testa att barnet fick gå till skolan någon dag i veckan, men att det skulle finnas stöd av lärare att gå från skåp till klassrum och att eleven inte skulle behöva flytta sig i onödan mellan lektionerna. Från skolans sida var det problem att ha personal som kunde se till att eleven inte tappade balansen, för de hade inte resurser till det. Tidigare hade jag som vårdnadshavare tillsammans med lärare kommit överens om uppgifter och prov som kunde göras digitalt hemifrån. Det fungerade bra när barnet kunde ligga i sin säng utan risk för att skada sig. Det fungerade även bra att göra proven hemifrån och det blev godkända resultat.


Efter att varit hemma från skolan i sju veckor där alla tester och blodprover såg bra ut, men yrsel och huvudvärk blev värre för varje dag kom nästa chock.


− Det var som ett slag i magen när de ringde från skolan och sa att rektorn kommer anmäla för att skolpliktslagen måste följas.


På Skolverkets hemsida står det följande: ” Ogiltig frånvaro är frånvaro som vårdnadshavaren inte meddelat eller bekräftat för skolan. Giltiga skäl för en elevs frånvaro kan till exempel vara sjukdom eller läkarbesök.”

Källa: 3 kapitlet 7 och 9 §§ och 7 kapitlet 18–19 §§ skollagen


− När det gäller giltiga skäl räknas enligt skollagen frånvaro för elevs sjukdom och läkarbesök som giltig frånvaro. Borde inte flertal sjukhusbesök i veckan där läkare försöker reda ut en ovanlig sjukdom räknas som ett giltigt skäl för frånvaro?


Barnet testade att vara i skolan i två timmar men kunde inte ta in något vad lärarna sa.

Efter skolbesöket blev hälsan värre, helt plötsligt hoppade raderna runt vid läsning, och lampor och ljud gjorde det svårt att fokusera.


− Är det rimligt att det är viktigare att elever ska vara på plats i skolan än att ta hänsyn till hälsan och att kunna ta till sig kunskap?


När det blir för stor smittspridning av covid-19 går det snabbt för skolor att anpassa till att ha digital undervisning. Borde inte det fungera att göra i individuella fall också om det gynnar elevens hälsa?

Mitt barn blev mer trött, fick mer huvudvärk och gick in i skåp flera gånger när han var i skolan. Om skolan bedrivs digitalt på grund av covid-19 eller andra orsaker kan eleven utföra sina skoluppgifter samtidigt som hälsan kan tas hand om på ett säkrare sätt.


Skolan är viktig men hälsan är viktigare.

Jennifer Andreasson

Gästskribent

61 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page