top of page
  • Skribentens bildUnni Karlsson

Avskaffa skolplikten - barn kan lära sig lika bra hemma


Här kommer den lite längre versionen av debattartikeln i Göteborgs Posten 2022-03-10.


Likt tidigare valår slänger politikerna nu ut löften om en bättre skola hejvilt. Lärarlönerna ska höjas, fler resurser ska sättas in och skolan ska individualiseras. Detta blir kanske en förbättring för några elever. För andra kommer dessa insatser göra detsamma. Skolan kommer ändå vara en plats där de känner sig otrygga och inte får någon studiero. För dessa elever räcker det inte med små förändringar som görs inom samma begränsande skolplikt. En lagändring måste till där fokus inte längre är på var barnen befinner sig utan på vad de lär sig, så kallad läroplikt. Det är det enda sättet att införa fler inlärningsalternativ som till exempel hemundervisning eller distansundervisning och därmed öka möjligheterna för föräldrarna att hitta något som passar deras barn.

År 2010 hade skolan samma problem som idag, fast något mindre utbredda. Många elever uppgav att de varken fick studiero eller kände sig trygga. Trots detta omöjliggjorde den borgerliga regeringen det enda alternativ som fanns till den fyrkantiga skolan, vilket var hemundervisning. I förarbetena kan vi läsa att motiveringen bakom lagändringen var att det inte fanns något behov av hemundervisning då svensk skola SKA vara ”allsidig och saklig och därigenom utformas så att alla elever kan delta”. Hemundervisning begränsades alltså inte för att alla elever kunde delta i skolan, vilket statistiken visade tydligt på att alla inte kunde. Utan den begränsades utifrån en utopisk dröm om hur skolan skulle vara.


Går det att skapa en skola som passar alla barn?

Då som idag, kan inte alla delta i skolan. Den första nationella kartläggningen av frånvaro i skolan kom 2021 och visade att drygt 300 000 skolpliktiga elever hade en frånvaro över 15 procent. Dryga 70 000 av dessa elever hade en frånvaro på över 30 procent. Siffrorna är även i rejäl underkant eftersom så kallade ”hemmasittare” inte kommer med i statistiken. Detta beror enligt skolorna på att lärare slutar efter ett tag att anmäla deras frånvaro. Vidare vet inte närmare 50 procent av skolorna hur hög rapporteringsgraden är av frånvaron från olika lärare. Frågan är då: går det att skapa en skola som passar alla barn? Våra politiker har ju försökt att göra det, men de har glömt den viktigaste parametern. De känner inte våra barn. De känner inte mitt eller ditt barn. De känner om något sina egna, men där är det stopp.

Att känna sina barn innan och utan är en gåva och ett ansvar som tillskrivs föräldrarna genom att spendera otaliga timmar med sina barn. Utifrån detta kan sedan föräldrarna veta hur barnen bäst lär sig och i vilken miljö som barnen trivs att vistas om dagarna. Barn är just så olika och har så olika behov att det aldrig kommer att gå att passa in dem i en universalformel. Så länge som våra politiker fortsätter att arbeta utifrån den modellen kommer det alltid att finnas barn som varken lär sig eller mår bra i skolan.

"I statens ögon är vi föräldrar inte kapabla till att ta beslut gällande våra barns utbildningsform, men det är politikerna - trots att statistiken ser ut som den gör"

I andra lagar som berör beslut om barn är utgångspunkten alltid att föräldrarna har bestämmanderätten tills de har bevisats odugliga. Först då går staten in och tar över. Med skolplikten ser det annorlunda ut. Här anses alla föräldrar vara odugliga innan de ens har fått chansen att försöka. I statens ögon är vi föräldrar inte kapabla till att ta beslut gällande våra barns utbildningsform, men det är politikerna - trots att statistiken ser ut som den gör.

I en omvänd situation hade föräldrarna för länge sedan förklarat staten oduglig och tagit tillbaka bestämmanderätten igen. Problemet är att sådant agerande straffas med viten idag. Staten har svikit våra barn för många gånger för att få ännu en chans. Därmed måste en lagändring till för att vi föräldrar inte ska sitta maktlösa när det gäller våra barns utbildning och välmående. Avskaffa skolplikten och inför läroplikt precis som i våra grannländer och de flesta andra demokratier!

Unni Karlsson

Mamma och initiativtagare till namninsamlingen Läroplikt nu!34 visningar1 kommentar
bottom of page