top of page
Banner 2.png

OM LÄROPLIKT NU!

Läroplikt nu! är ett initiativ taget av Unni Karlsson för att få våra makthavare att avskaffa skolplikten och införa läroplikt. Sverige tillsammans med Tyskland har de mest restriktiva skollagarna i Europa. I dag ser vi en stark uppåtgående trend som går över världen där fler och fler föräldrar väljer undervisning för barnen utanför skolans lokaler. Trots detta begränsade den borgerliga regeringen föräldrarnas valmöjligheter ännu mer år 2010 när de omöjliggjorde hemundervisningen. Undersökningar visar tydligt på att många barn i dag inte mår bra i skolan. Därtill uppger många att de inte får någon studiero. De två viktigaste grundpelarna för en trivsam och lärorik skolgång är därmed brutna. Problemet är att föräldrar i dag sitter maktlösa inför staten när det gäller deras barns välmående och undervisning. Detta vill vi ändra på genom att införa läroplikt, precis som i våra grannländer och de flesta andra demokratier. Att byta ut skolplikten mot läroplikt skulle möjliggöra för föräldrar att byta undervisningsmiljö och -metod till något som passar deras barn bättre. 

Vi hoppas att ni vill stödja oss genom att skriva under namninsamlingen och följa oss på sociala medier så att vi kan visa våra politiker att det är dags att införa läroplikt nu!

Unni Karlsson

Mamma och initiativtagare till Läroplikt nu!

bottom of page